Open Space Lands Главная |

Физика за решаване на проблеми

Програмата ИСАК, написана през 1975 г., решава твърдо тяло статиката проблемите, посочени в английски език. Тя може да прочетете, разберете, решаване и изготвя схема за проблем учебник по физика в една малка част от секундата. Нашата най-новите изследвания в физика решаване на проблема включва формализиране проблем, който се посочва, неофициално и след това извличането на решение от формалния модел. Програми са написани, за да се разбере проблемите, посочени от комбинация от английския текст и схема. Сегашната ни изследвания включва представяне на формалните модели, които бяха избрани за проблема и подбор на подходящи модели за неофициално заяви проблем. Публикации Физика за решаване на проблеми Демонстрации:
  • Isaac Demo: решаване на проблемите на физика, написани на английски език. [WeirdX version]
  • Math / Physics Solver: отговорят на простия математика и физика въпроси, написани на английски език.
  • VIP Demo: пишат програми и физиката чрез свързване на диаграми. [WeirdX version]
  • Unit Conversion Demo: конвертиране на мерни единици.
Gordon S. Novak Jr.
Преведено е
До дома
OpenSpaceLands